W głosowaniu cząstkowym Parlament Europejski poparł wiążący cel Unii Europejskiej, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Cel ten jest wyższy od tego, który zaproponowała Komisja Europejska, mówiąca o „co najmniej 55 procent” w 2030 roku. Wykracza również poza poziom cięć popierany przez większość krajów członkowskich UE, które muszą wynegocjować z Parlamentem, aby uzgodnić ostateczny cel redukcji.

Aktualnie celem unijnym na 2030 rok jest ograniczenie emisji o 40 procent.

Więcej