W środę opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Nowe regulacje wprowadzają dwustopniowy system wsparcia dla offshore. W pierwszej fazie, która obowiązuje morskie farmy o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., jednak wnioski muszą trafić do Prezesa URE przed 31 marca tego roku. Ma to związek z dyrektywą RED II przewidującą, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny.

Potem wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ustawa precyzuje, że pierwsza aukcja odbędzie się w 2025 r., a druga prawdopodobnie w 2027 r. Obie w sumie mają prowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy. Maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat.

Więcej