13 listopada w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (pod poz. 2009). Na jego podstawie prezes URE ogłosi, które godziny przypadają na szczyt zapotrzebowania na moc w systemie oraz skalkuluje stawki opłaty mocowej na przyszły rok. Jak podkreślił minister Kurtyka, przejście w Polsce z rynku jednotowarowego (energii) na rynek dwutowarowy (energii i mocy) miało zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne poprzez zachęcenie inwestorów do budowy nowych i modernizacji już istniejących jednostek wytwórczych, w celu zapobieżenia niedoborom energii elektrycznej.

Obowiązywanie opłaty mocowej wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Więcej