Polska do marca 2021 r. zobowiązana jest przyjąć plan zagospodarowania obszarów morskich. Jak podaje Katarzyna Krzywda – dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa jeszcze w 2020 r. plan ma być dostępny w formie rozporządzenia.

Zgodnie z prawem UE jesteśmy zobligowani zrobić to do marca 2021 roku. Będziemy się starali przyjąć ten plan w formie rozporządzenia jeszcze w tym roku. Obecnie zakończyły się prace nad przygotowaniem projektu i jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji o transgranicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Powinno to potrwać sześć miesięcy, wówczas plan będzie procedowany tak jak rozporządzenie, a przyjmie je Rada Ministrów – powiedziała Katarzyna Krzywda. Wyjaśniła, że wszystkie pozwolenia, które zostały już wydane, nie są wstrzymane, a inwestorzy mogą pozyskiwać pozwolenia środowiskowe i budowlane. – Wstrzymane zostało wydanie nowych pozwoleń, do czasu kiedy zostanie przyjęty nowy plan – powiedziała Katarzyna Krzywda

Źródło oraz szczegóły: www.cire.pl