Jak wynika z zarządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa przejęła od Ireneusza Zyski nadzór nad departamentem odnawialnych źródeł energii.

Ireneusz Zyska nadal pozostaje rządowym pełnomocnikiem ds. OZE i sprawuje nadzór nad departamentem elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz nad Instytutem Nafty i Gazu.

Załącznikiem do zarządzenia jest zaktualizowany schemat podziału kompetencji w resorcie.