Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany w obszarach m.in.:

  1. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólnych zasad głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;
  2. rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;
  3. obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;
  4. podstaw prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  5. kompleksowych rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej.

Projekt został przyjęty w trybie obiegowym przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 18 września 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw