W II kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC99) – wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z opublikowanym wpisem, regulacje, które będą zawarte w nowelizacji dotyczą następujących obszarów:

I. Biometan;
II. Klastry energii;
III. Transpozycja RED II w następujących obszarach:
– Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II),
– Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II),
– Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II);
– Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II),
– Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II),
– Pozostałe przepisy RED II wymagające wdrożenia.
IV. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej „OZE”);
V. Wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia;
VI. Hybrydowe instalacje OZE;
VII. Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające).

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przekazanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o OZE resort klimatu planuje w czwartym kwartale br.

Szczegóły rozwiązań ujętych w projekcie