Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1270) zostanie rozpatrzona, jako pkt 28 porządku obrad posiedzenia Senatu, które rozpocznie się 31 lipca br. o godz. 10:00.

Wcześniej ustawa zostanie rozpatrzona, jako pkt 5 na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które rozpocznie się dnia 30 lipca br. o godz. 16:00.