Dnia 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1270).

Komisja senacka zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa będzie ponownie rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się jutro, tj. 31 lipca 2019 r. o godz. 10:00, jako 28 pkt porządku obrad.