W dniach 21 – 23 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Prawniczej, na której pomyślnie zakończono prace nad zaktualizowaną wersją projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Następnie projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów. Posiedzenia te odbywają się w trybie cotygodniowym, we wtorki. Nie jest jeszcze znany porządek obrad najbliższego posiedzenia.