W dniu 14 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie ustawa znajduje się w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach Rządowego Centrum Legislacji, najpóźniejsza data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw to 24 marca br.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g (partycypacja społeczna), który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.