W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów i optymalizacji czasu trwania postępowań prowadzonych przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o kontakt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielane Urzędowi odpowiedzi można wysyłać drogą elektroniczną, z zachowaniem formatu załączanych plików pdf, a dla tabel formatu .xls/.xlsx – przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących.

Urząd podkreśla, że przesłane tą drogą dokumenty zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

Komunikat URE

Źródło