Nowelizacja Prawa Budowlanego sprawiła, że od 19 września, w przypadku instalacji fotowoltaicznych, których moc wynosi przynajmniej 6,5 kW, obowiązuje wymóg uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz tego nowelizacja wprowadziła obowiązek zgłaszania zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej, komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Firmy z rynku fotowoltaicznego uważają, że chociaż wprowadzenie obowiązku uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą nie powinno utrudnić etapu przyłączania mikroinstalacji do sieci, to może wydłużyć cały proces inwestycyjny.

Więcej