Rządowy zespół ds. energetyki prosumenckiej kończy prace nad nowymi regulacjami dla inwestorów planujących uruchomienie mniejszych instalacji OZE. W najbliższym czasie propozycjami wypracowanymi, przez zespół kierowany przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz ma się zająć Rada Ministrów.

Propozycjami przedstawionymi przez zespół prosumencki kierowany przez Minister Emilewicz ma się zająć Komisja Prawnicza Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w ciągu najbliższego tygodnia mają one trafić pod obrady rządu.

Nowe regulacje dla prosumentów mają znaleźć się w przygotowanym przez Ministerstwo Energii projekcie nowelizacji ustawy o OZE.

W najbliższej nowelizacji możemy oczekiwać zdefiniowania przedsiębiorców jako prosumenta, aby docelowo mogli oni korzystać z systemu opustów oraz wprowadzenia delegacji do rozporządzenia mającego doregulować kwestię obsługi właścicieli mikroinstalacji.

Więcej