Komisja Europejska szuka rozwiązań, które pozwolą przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, aby możliwe stało się osiągnięcie celów unijnej polityki klimatycznej. W pakiecie regulacji, który wkrótce zaproponuje Bruksela, ma się pojawić odgórne ograniczenie okresu, w którym urzędy w państwach UE będą musiały wydać pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy instalacji OZE.

Bruksela przygotowuje pakiet regulacji, których wdrożenie ma pomóc w osiągnięciu zwiększonego celu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej w okresie 1990–2030 o 55 proc. (w porównaniu do wcześniej zatwierdzonego przez kraje UE poziomu redukcji o 40 proc.).

Wśród podjętych działań jest m.in. zapowiadana przez KE nowelizacja unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii z 2018 roku, tak by jej nowa wersja współgrała z nowymi, ambitniejszymi celami klimatycznymi.

Zaprezentowany przez KE unijny pakiet Fit for 55 zakłada podwojenie mocy w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej do roku 2030 – poprzez zainstalowanie w tej dekadzie odpowiednio 480 GW i 420 GW mocy (w tym około 80 GW mocy z OZE potrzeba wyłącznie do zasilenia elektrolizerów wytwarzających wodór).

Więcej