Jak zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, rząd planuje, by nabór do trzeciej edycji programu rozpoczął się 1 lipca i trwał do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Program zostanie sfinansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji wyniesie 2–10 kW.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW pracuje jeszcze nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu, a także magazyny ciepła/chłodu.

Dofinansowanie z programu trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dodatkowo podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Więcej