Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana zaktualizowana wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD 477) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, która była przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy na RCL – nowa wersja projektu dostępna w zakładce Stały Komitet Rady Ministrów