Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce zapowiedział, że na przełomie 2019 r. i 2020 r. rozpocznie się realizacja programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

„Kwota 164 mln euro, w tym 140 mln euro ze środków EOG, zostanie przeznaczona przede wszystkim na wsparcie działań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu; poprawę jakości powietrza poprzez rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji, a także termomodernizację szkół” – powiedział.

„Fundusze zostaną przeznaczone również na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; ochronę przyrody, w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych oraz na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy” – dodał.