W opublikowanej 30 grudnia 2019 r. informacji z kontroli inwestycji w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018 Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że zapewnienie bezpieczeństwa dostaw uzależnione jest przede wszystkim od terminowej budowy nowych bloków energetycznych. Kontrolą objęte zostało Ministerstwo Energii oraz dziewięć spółek z grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego, odpowiedzialnych za realizację strategii wytwarzania energii oraz będących inwestorami w kluczowych inwestycjach.

Konkluzje pod adresem Ministra Energii to między innymi podjęcie skutecznych działań w celu przyjęcia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przez Radę Ministrów, opracowanie wraz z istotnymi uczestnikami rynku energii planu zastępowania wyłączanych z eksploatacji jednostek nowymi, zgodnie z przyjętą docelową strukturą wytwarzania, oraz wprowadzenie instrumentów monitorowania i oceny wsparcia regulacyjno-ekonomicznego inwestycji.

W odpowiedzi przekazanej Polskiej Agencji Prasowej Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że nowa wersja projektu PEP 2040, w której zaimplementowano wnioski z konsultacji publicznych, zrewidowane i podwyższone cele, rozszerzoną część prognostyczną, a także obszerną ocenę realizacji poprzedniej polityki, jak również ocenę oddziaływania na środowisko została przedłożona do konsultacji publicznych w ramach procedury Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko po zakończeniu ww. kontroli NIK. W grudniu 2019 r. projekt PEP2040 otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – podkreśliło MAP. (źródło: cire.pl)

Więcej