Niemiecki rynek fotowoltaiczny wyraźnie się rozpędza. Potwierdzają to najświeższe dane o nowych instalacjach zarejestrowanych przez federalnego regulatora rynku energetycznego Bundesnetzagentur. Prawdziwy inwestycyjny boom w niemieckiej fotowoltaice ma jednak dopiero nadejść.  

W tym roku Niemcy mogą się zbliżyć do rekordowych poziomów inwestycji notowanych przed dekadą, kiedy instalacja fotowoltaiki – napędzana wysokimi, gwarantowanymi przez państwo taryfami za sprzedaż energii – w skali roku sięgała 7 GW.

W tym roku niemiecki sektor fotowoltaiczny ma szansę powtórzyć tamte rekordowe wyniki. Wskazują na to dane dotyczące inwestycji w PV, które w marcu zaewidencjonował Bundesnetzagentur.

Jak podał niemiecki „PV Magazine”, federalny regulator rynku energetycznego zarejestrował w marcu nowe elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 731,3 MW, które zostały zrealizowane w ramach wpisanego do niemieckiej ustawy o OZE systemu wsparcia (gwarantowanej na 20 lat stawki za energię w systemie taryfy gwarantowanej lub w mechanizmie aukcyjnym). W pakiecie tym znajdują się mniejsze dachowe systemy PV rozliczane w systemie taryfy gwarantowanej – instalacje o mocy 348 MW.

Oprócz tego Bundesnetzagentur zarejestrował w marcu także osiem systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 175,87 MW, które powstały poza systemem wsparcia, a ich właściciele nie skorzystali z dopłat ani publicznych gwarancji odkupu energii. Największa z tych inwestycji ma moc 151 MW i została zrealizowana przez koncern energetyczny EnBW w graniczącej z Polską Brandenburgii.

W sumie moc elektrowni fotowoltaicznych w rejestrze federalnego regulatora w marcu wzrosła o ponad 900 MW, natomiast w całym pierwszym kwartale 2022 roku potencjał niemieckiej fotowoltaiki zwiększył się o około 1,9 GW. Skumulowana moc elektrowni PV w Niemczech przekroczyła na koniec marca poziom 58 GW.

Więcej