Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech uległ znacznemu wyhamowaniu, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przyłączono do sieci 514 MW nowych mocy, co stanowi spadek o ponad 80 proc. w stosunku do średniego przyrostu nowych mocy odnotowywanego w tym kraju na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Co więcej, wartość ta stanowi najniższy roczny przyrost w dwóch ostatnich dziesięcioleciach.

Jak informuje portal wysokienapiecie.pl, do powyższego, oprócz zmiany niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii dokonanej w 2017 r., a także skarg związanych z ochroną środowiska i ograniczeniami w poszczególnych landach dotyczącymi minimalnych odległości pomiędzy turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi, przyczyniły się również protesty lokalnych inicjatyw obywatelskich, dotyczące poszczególnych lokalizacji. Co istotne, pomimo relatywnie licznych lokalnych protestów, ogólny poziom poparcia dla rozwoju tej technologii w kraju pozostaje na dość wysokim poziomie.

Mając na uwadze występujące protesty, w niektórych landach prowadzone są działania ukierunkowane na zapewnienie lokalnym społecznościom partycypacji w korzyściach z realizowanej inwestycji, poprzez m.in. oferowanie udziałów w projektach.

Więcej na wysokienapiecie.pl
Więcej na ft.com (Financial Times)