20 września br. rząd Niemiec przyjął projekt Programu ochrony klimatu 2030 (niem. Klimaschutzprogramm 2030). Nowy „pakiet klimatyczny” zawiera szereg nowych środków mających na celu przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu. Zgodnie z jego zapisami rząd planuje także wprowadzenie zakazu lokowania nowych farm wiatrowych w odległości 1000 metrów od zabudowań na terenie całych Niemiec. Wprowadzenie wyraźnej granicy stawiania nowych farm wiatrowych poprzez wskazanie odległości ich lokowania ma zwiększyć społeczną akceptację dla takich instalacji.

Według szacunków mechanizm uniemożliwiłby budowę nowych farm wiatrowych w około połowie kraju. Co więcej, ograniczeniem zostałyby objęte również instalacje istniejące, w których przypadku zachodziłaby konieczność przeprowadzenia tzw. „repoweringu”. Poszczególne niemieckie landy i gminy musiałyby dokonać formalnego wyłączenia stosowania przedmiotowego kryterium, w celu umożliwienia realizacji inwestycji w odległości poniżej 1000 metrów od najbliższych zabudowań.

Więcej na biznesalert.pl

Ogólne informacje na temat projektu Programu ochrony klimatu 2030