Jak ogłosił prezes URE, czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących tylko biogaz inny niż rolniczy, a także dla instalacji wykorzystujących biomasę o mocy nie większej niż 1 MW. Ilość energii, którą można było sprzedać podczas tej aukcji, wynosiła 0,37 TWh, a jej wartość oscylowała w granicach 167 mln zł. Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiło się wystarczająco wiele oferentów. Według ustawy o OZE aukcję rozstrzyga się, jeśli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Więcej