Polska i Francja będą kontynuować wysiłki na rzecz realizacji celu neutralności klimatycznej na poziomie UE do 2050 r. – wynika z podpisanego w poniedziałek polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Strony będą współpracować też w kwestiach rolnych i wymiany gospodarczej.

Jak wynika z dokumentu, w kwestii energii i klimatu Polska i Francja: „potwierdzają swoje poparcie dla realizacji wszystkich celów uzgodnionych na poziomie Unii Europejskiej, w szczególności w ramach paryskiego porozumienia w sprawie klimatu”. „W tym kontekście postanawiają w szczególności kontynuować wysiłki na rzecz realizacji celu neutralności klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej do 2050 roku i podjęcia współpracy nad globalnym paktem na rzecz środowiska”

Zarówno strona Polska jak i Francuska popierają propozycje KE, zawarte w Zielonym Ładzie, tak by ustanowić mechanizm sprawiedliwej transformacji oraz mechanizm Carbon Border Adjustment Mechanism, zgodny z zasadami WTO. „Zgadzają się co do konieczności przestrzegania zasady neutralności technologicznej w mechanizmach finansowania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i potwierdzają gotowość do podjęcia wysiłków na rzecz jej zastosowania”

Więcej odnośnie partnerstwa strategicznego