Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nowymi programami dofinansowania na zbiorcze magazyny energii

  • Reading time:3 mins read

Plany NFOŚiGW obejmują zagospodarowanie ogromnych środki przyznanych Polsce z tzw. Funduszu Modernizacyjnego poprzez uruchomienie dotacji na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej, które zapewniłby większe możliwości przyłączania do niej kolejnych prosumentów czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Mają w tym pomóc m.in. inwestycje w magazyny energii instalowane przy transformatorach.

Fundusz Modernizacyjny został stworzony na potrzeby inwestycji w energetykę w państwach Unii Europejskiej, mających największe problemy z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Fundusz będzie zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 stanowiących 2% całkowitej puli unijnej, a Polska ma otrzymać 43% jego budżetu do 2030 r.

Wiceprezes NFOŚiGW – Paweł Mirowski – podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu poinformował, że planowane jest uruchomienie programów dofinansowania na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych, które skupiałyby się na wsparciu inwestycji polegających na montażu inteligentnych liczników, rozbudowy zdolności przesyłowych, by stworzyć możliwość przyłączenie do sieci dodatkowych około 6,6 tysięcy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Planowane są również inwestycje w zbiorcze magazyny energii montowane przy transformatorach celem zwiększenia możliwości przyłączania i obsługi kolejnych źródeł wytwórczych. Magazyny energii montowane w domach są również częścią  programu Mój Prąd 4.0. Celem tego programu oprócz wsparcia montażu kolejnych prosumenckich instalacji fotowoltaicznych będzie dofinansowanie domowych urządzeń, które zapewnią większy poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumentów. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie wystartuje Mój Prąd 4.0, a także jaki będzie miał dokładnie budżet.

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Modernizacyjnego mają ruszyć jeszcze w tym roku, jednak aby się to stało, poszczególne programy muszą zostać zatwierdzone przez tzw. Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego. Do tej pory zostały przyjęte trzy programy zgłoszone przez Polskę.

Pierwszy z nich dotyczy rozwoju inteligentnej infrastruktury energetycznej poprzez szersze zastosowanie wśród odbiorców końcowych tzw. liczników inteligentnych (AMI), a korzystającymi z dofinansowania mają być operatorzy systemu dystrybucji.

Drugi program skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego związany jest z poprawą efektywności energetycznej. Celem programu jest modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw oszczędzania energii (ESCO). Planowane jest wsparcie w formie dotacji na poziomie 10-30% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu projektu, a także poziomu uzyskiwanych oszczędności energii.

Trzeci zatwierdzony program dotyczy projektów rozbudowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Planowany budżet programy to 1 mld złotych, jego beneficjentem zaś będą operatorzy systemu dystrybucji.

Więcej