Dnia 30 kwietnia 2019 roku Biuletyn Informacji Publicznej poinformował o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Kandydaci zainteresowani posadą Prezesa URE muszą mieć m.in. wyższe wykształcenie i 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Zgłoszenia można wysyłać do 16 maja 2019 roku.

Komunikat URE