14 grudnia o godzinie 8.15 otworzy się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Udział mogą wziąć tylko ci, którzy zostali do niego dopuszczeni.
Nabór zostanie zamknięty 16 grudnia o godzinie 16.15. Pakiet informacyjny oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie URE w zakładce „Nabór CHP”.

Więcej