Ministerstwo Rozwoju w opublikowanej i wysłanej do konsultacji społecznych publikacji przypomina, że w lutym b.r. przyjęty został Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to dokument przedstawiający wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe) oraz propozycje działań wokół pięciu filarów rozwojowych. Na podstawie planu zostały opracowane Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a w maju br. rozpoczęło formalne prace 12 zespołów międzyresortowych. Zaangażowani w nie zostali przedstawiciele wszystkich resortów, partnerów społeczno-gospodarczych, województw oraz instytucji i ekspertów zewnętrznych. Efektem tych prac jest najnowszy projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W części projektu dotyczącej energetyki wymienia się praktycznie wszystkie możliwe kierunki działań. Obejmują one m.in. modernizację i rozwój sieci przesyłowych, wprowadzenie rynku mocy, rozwój stabilnych źródeł OZE, kontynuację i przyspieszenie rozwoju energii jądrowej, inteligentne sieci, elektromobilność. Same propozycje działań są jednak zarysowane dość ogólnie, nie pojawiają się konkretne plany, harmonogram czy budżet.

Ministerstwo Rozwoju zawarło w projekcie dość konkretne założenia dotyczące ilości dostępnej biomasy leśnej na potrzeby samorządów i ich energetycznej samowystarczalności oraz współspalania. Wartość bazowa to 200 tys. m3, natomiast w 2020 roku wartość ta wynieść ma 2 mln m3 a docelowo w 2030 roku 4 mln m3.