Według przewidywań rządu (z pomocą Agencji Rynku Energii) łączna moc paneli fotowoltaicznych w Polsce miała wynieść na koniec tego roku 2 MW. Tymczasem najnowsze dane pokazują, że właśnie przekroczyliśmy kolejną granicę – 3 GW. Na koniec września łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 3,1 GW.

Utrzymując tegoroczne tempo wzrostu (średnio ok. 8% m/m), już w przyszłym roku moc fotowoltaiki zbliżyłaby się do 10 GW (9600 MW), jednak prawdopodobniejszym scenariuszem jest wyhamowanie wzrostu. Jeżeli schładzanie będzie przebiegać w tempie 0,5% m/m, to do końca 2021 roku łączna moc elektrowni fotowoltaicznych dojdzie do 6 GW. Za tą możliwością przemawia moc zakontraktowana i przewidziana do zakontraktowania w aukcjach OZE. Wpłynąć może na to także przypadające na 18 grudnia tego roku zakończenie programu „Mój prąd” oraz sytuacja związana z koronawirusem.

Więcej