Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynęły projekty rozporządzeń dotyczące wartości premii gwarantowanej, maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w 2021 r. Jak określono w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu, maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi 18 000 000 MWh. W dalszej części projektu zostały podane szczegółowe kwoty dla innych jednostek. Ministerstwo Klimatu szacuje, że rozporządzenie wpłynie na decyzje inwestycyjne ok. 2800 jednostek samorządu terytorialnego, a także kilkuset przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz 268 operatorów istniejących jednostek kogeneracyjnych.
Rozporządzenia wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r.

Więcej