Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała znowelizowanie przepisów zakazujących budowy elektrowni wiatrowych w odległości od zabudowań mieszkalnych i terenów chronionych bliższej niż odpowiadająca 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowej.

Minister resort rozwoju informuje, że rozważane jest umożliwienie budowy farm wiatrowych w bliższej odległości w gminach, których mieszkańcy wyrażą na to zgodę. Kwestią do rozstrzygnięcia ma pozostawać, jaką minimalną odległość elektrowni wiatrowych będzie można wprowadzić w takiej sytuacji. Minister Emilewicz zaznacza, że otrzymuje sygnały od wielu gmin w Polsce, które chcą, aby na ich terenie powstawały farmy wiatrowe i w których dla takich inwestycji występuje akceptacja społeczna.

Na początku 2020 roku Jadwiga Emilewicz zapowiadała, że projekt ustawy dotyczącej zmian regulacyjnych dla lądowej energetyki wiatrowej ma być gotowy jeszcze w pierwszym półroczu br., następnie mają odbyć się szerokie konsultacje społeczne, a realny termin wejścia w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji