Minister Klimatu Michał Kurtyka w rozmowie z PAP zadeklarował, że kierowany przez niego resort obejmie obszar związany z regulacjami OZE.

Jednym z kluczowych elementów, którym ma zająć się resort, jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Określenie priorytetów działań ministerstwa ma nastąpić po przeprowadzeniu „inwentaryzacji”. Resort skupi się między innymi na redukcji emisji, upowszechnieniu OZE wśród gospodarstw domowych, rozwinięciu programu „Mój Prąd” oraz wprowadzeniu zmian w programie „Czyste Powietrze”.

Więcej na stronach Polskiej Agencji Prasowej

Jak wynika z doniesień prasowych, obszarem energetyki odnawialnej w Ministerstwie Klimatu i nadzorowaniem pracy Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, który pracował nad regulacjami dla OZE w Ministerstwie Energii, może zająć się Ireneusz Zyska, który w ubiegłym tygodniu przyjął nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu.

Więcej na ten temat w artykule na gramwzielone.pl