Podczas posiedzenia Sejmu Sekretarz Stanu Ireneusz Zyska odpowiadał na pytania posłów dotyczące programu „Czyste powietrze”. Na mównicy przyznał, że ministerstwo nie jest usatysfakcjonowane alokacją środków do beneficjentów, dlatego program został rozszerzony i będą go czekać kolejne zmiany, które mają prowadzić do zwiększenia liczby osób mogących z niego korzystać.

Minister przypomniał, że od 21 października osoby mniej zamożne mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie, która wyniesie do 32 tys. zł dotacji (37 tys. z instalacją fotowoltaiczną). Wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem NFOŚiGW, a po wydrukowaniu i uzupełnieniu przekazać go do gminy, lub elektronicznie, używając do tego profilu zaufanego. wydrukować wzór odpowiedniego dokumentu, a po jego wypełnieniu – złożyć go w gminie.

Jak dodał Minister, w rozruszaniu programu ma także pomóc Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne, np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma działać przy BGK i zasilany będzie środkami przez NFOŚiGW. Ustawa regulująca m.in. powstanie takiego funduszu czeka obecnie na podpis prezydenta.

Więcej