Jeszcze niedawno Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że na ten rok nie ma już planów dotyczących kolejnych aukcji dla odnawialnych źródeł energii po tych odbywających się na przełomie maja i czerwca, ponieważ skupiają się na tworzeniu harmonogramu aukcji na kolejne lata. Jednak w czasie konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej odbywającej się w Serocku, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował o przeprowadzanych rozmowach z Urzędem Regulacji Energetyki w temacie kolejnej tury aukcji jeszcze w 2021 roku. Zmiana decyzji wynika z niewykorzystania dostępnych środków i wolumenów energii w ostatniej turze aukcji.

Do tej pory w 2021 URE przeprowadziło 8 aukcji dla odnawialnych źródeł energii, podczas których do sprzedaży wystawiono ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wartych około 24 mld złotych, z których sprzedano około 36,7 TWh co stanowi jedynie 54% dostępnego wolumenu energii. W roku poprzednim podczas przeprowadzonych 8 akcji zakontraktowano blisko 54,5 TWh energii za ponad 12,9 mld złotych.

Przyjęta ostatnio przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada wydłużenie organizacji aukcji do 2027 roku. Wiceminister Zyska poinformował, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o OZE, dotyczącymi m.in. wsparcia produkcji biometanu, a także utworzenia warunków do rozwoju klastrów energii.

Dodatkowo według Wiceministra działania podjęte przez Ministerstwo mają prowadzić do rozwoju hybrydowych instalacji OZE, wyposażonych w magazyny energii, których budowa będzie sprzyjać stabilizowaniu systemu elektroenergetycznego. Przyczynić się do tego ma zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE, dzięki której będzie możliwe zapewnienie pracy tych instalacji przynajmniej przez 60% godzin w ciągu roku. Rozporządzenie Rady Ministrów określające wolumeny i budżety aukcji na 2021 r. zakłada organizację pierwszych aukcji hybrydowych instalacji OZE, jednak do tej pory jeszcze się one nie odbyły.

Więcej