W piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmian w ustawie o elektromobilności. Zaproponowano spore zmiany w regulacjach dotyczących stref czystego transportu. Od 1 stycznia 2030 r. ich tworzenie ma być obowiązkowe dla wszystkich gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Podczas stworzenia takiej strefy, gmina będzie musiała przyjąć plan rozwoju komunikacji miejskiej na jej terenie oraz utworzenia miejsc parkingowych dla pojazdów objętych ograniczeniami.

Projekt wprowadza również definicję carsharingu i zachęty dla operatorów w postaci zwolnienia z opłat za parkowanie oraz możliwości poruszania się po buspasach. Samochody z carsharingu, a także auta elektryczne i wodorowe będą mogły jeździć po buspasach do końca 2025 r. Prócz tego w projekcie umieszczono zasady wyznaczania buspasów na drogach ekspresowych i autostradach zlokalizowanych na terenie miasta, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej