W opublikowanym przez ministerstwo projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 na poziomie 0,00 zł/MW. W 2020 roku stawka ta, uwzględniająca ulgę dla przedsiębiorstw energochłonnych, wyniosła 1,39 zł/MWh, co dawało obciążenie w wysokości ok. 3,48. zł na rok na gospodarstwo domowe.

Zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, z opłaty finansuje się wsparcie dla energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach kogeneracyjnych. Wsparcie w większości jest przydzielane w drodze aukcji. Jak stanowi ustawa, ustalając wysokości opłaty kogeneracyjnej należy mieć na uwadze przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnych oraz kosztów działalności operatora rozliczeń.

Według Oceny Skutków Regulacji, przewidywane na rok 2021 r. wsparcie to niespełna 95 mln zł, a koszty operatora – nieco ponad 72 mln zł. Tymczasem prognozuje się, że 31 grudnia 2020 r. stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej wyniesie 254 mln zł.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

Więcej