Głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 sierpnia 2021 roku, była rola gazu w transformacji energetycznej. Jednym z jej uczestników był także Wiceminister Klimatu i Środowiska, pełniący również rolę pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku podkreśla istotną rolę gazu jako elementu stabilizacji funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. Gaz jest źródłem wspomagającym i bilansującym rozwój systemu energetycznego i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także pełni ważną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej. Charakterystyczna dla jednostek gazowych jest niższa emisyjność w porównaniu do węglowych, dodatkowo znacznie łatwiej reguluje się wielkość ich produkcji. W Polsce rozbudowywana jest infrastruktura sieciowa, a także realizowana jest dalsza dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego, aby zwiększyć wykorzystanie gazu w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Planem na przyszłość jest zastąpienie gazu ziemnego gazami zdekarbonizowanymi i odnawialnymi jak wodór, biogaz czy biometan. Planowane jest również zwiększenie możliwości przesyłu tych paliw sieciami gazowymi.

Wiceminister Zyska podczas konferencji poinformował, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy prace nad projektem Polskiej Strategii Wodorowej, a dokument planowo powinien zostać przyjęty we wrześniu tego roku.

Korzyścią wytwarzania wodoru będzie nie tylko regulacja systemu, ale także zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE, co umożliwi racjonalne zarządzanie systemem energetycznym. Ponadto w czasie konferencji Wiceminister Zyska podkreślił również potencjał Polski w produkcji biogazu.

 

Więcej