Jak podaje Rzeczpospolita, w Ministerstwie Energii trwają obecnie prace nad zasadami rozdzielania wsparcia odnawialnym źródłom energii w 2017 roku. Wiele wskazuje na to, że resort energii umożliwi farmom wiatrowym uczestniczenie w tzw. aukcjach migracyjnych. Proces ten polegać ma na przejściu z systemu zielonych certyfikatów do modelu, w którym w ramach konkursu ofert wytwórca energii otrzymuje kontrakt z gwarantowaną przez rząd ceną.