Minister Krzysztof Tchórzewski wypowiadał się, na temat sytuacji energetycznej Polski oraz o planach Ministerstwa Energii na przyszłe lata, w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Wszyscy mają coraz większe wymagania co do stałości i wolumenów dostaw energii elektrycznej. Szeroko pojęty sektor energetyczny jest zawsze w trudnej sytuacji, bo już dzisiaj musimy myśleć o tym, co będzie potrzebne za 10-12 lat. Tymczasem cykl życia państwa demokratycznego jest zaledwie czteroletni. Wszystkie inwestycje energetyczne są długoterminowe, oparte na dużych środkach finansowych. Jeżeli polityka klimatyczna Unii Europejskiej zakłada intensywną transformację, to oznacza to intensywne inwestycje – powiedział Minister.

W tej chwili otwieramy się mocno na energetykę odnawialną i prosumencką, ponieważ uzyskaliśmy pewność energetyczną w postaci rynku mocy. Dzięki temu stać nas na rozwój odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chcemy mieć 40 GW w energetyce odnawialnej, to musimy mieć 40 GW w energetyce konwencjonalnej. Tak samo skonstruowany jest system energetyczny Niemiec. Polskie społeczeństwo staje się coraz bogatsze i stać je na rozwój OZE. Dzięki temu możemy wypełnić cele Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o udział energetyki odnawialnej w naszym miksie – podkreślił Minister.