„Państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą w najbliższym czasie stać się motorem zielonej odbudowy. Oznacza to jednak jeszcze większą odpowiedzialność – w tym przypadku przeprowadzenia transformacji w sprawiedliwy i solidarny sposób” – podkreślił Minister Klimatu Michał Kurtyka podczas webinarium pt. „Investing in the Recovery and Transition of Europe’s Coal Regions” zorganizowanego przez Bloomberg New Energy Finance.

Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna jest niezbędnym elementem dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Zdaniem szefa resortu klimatu należy zabezpieczyć istniejące inwestycje, aby zagwarantować kontynuację transformacji, wzmocnić lokalny przemysł oraz ukierunkować nowe inwestycje nie tylko na obniżenie emisji, lecz także na zwiększenie zatrudnienia oraz odporności gospodarek.

Jak zaznaczył Minister Klimatu, w dekarbonizacji miksu energetycznego Polska chce wykorzystać możliwości płynące ze zdywersyfikowanych źródeł, w tym OZE, energetyki jądrowej zaplanowanej do wdrożenia od 2033 r. oraz wykorzystania gazu, jako przejściowej technologii transformacji, stabilizującej system elektroenergetyczny w dobie dynamicznego rozwoju OZE. W opinii Ministra Kurtyki szansą na przełomową systemową zmianę może być wprowadzenie morskiej energetyki wiatrowej, stanowiącej stosunkowo stabilne źródło energii odnawialnej.

„Ta innowacyjna branża umożliwi zaangażowanie lokalnego przemysłu i szeroką międzynarodową współpracę. Podpisany w ostatnim czasie w Polsce list intencyjny dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz procedowane rozwiązania legislacyjne dotyczące inwestycji w tym zakresie pozwolą na przejście do szybkiej i efektywnej realizacji założonych planów” – podkreśla Minister Klimatu Michał Kurtyka.

Więcej informacji