Zakończyły się konsultacje przygotowanego przez ME projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. W wyniku analizy zgłoszonych uwag, został przygotowany raport. Poprawione rozwiązania, będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad ustawą o rynku mocy.

Jak informuje Ministerstwo energii, celem projektu jest zapewnienie ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych na terenie kraju w ilości i czasie jakie wynikają z ich potrzeb. W tym kontekście kluczowe jest stworzenie zachęt do decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Zdaniem ME funkcjonowanie obecnego modelu może przyczyniać się do pogłębiania problemu z wystarczalnością mocy. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia importu energii z zagranicy. Dostępność odpowiedniego sterowalnego wolumenu mocy na terenie kraju jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Prace nad projektem trwały od początku roku. Konsultacje rozpoczęły się 4 lipca 2016 r. Szczegółowy opis zmian dokonanych w wyniku konsultacji znajduje się w dedykowanym raporcie. Jednym z załączników raportu są poprawione rozwiązania funkcjonalne rynku mocy.

Raport z konsultacji rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy

Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy

Wykaz uwag zgłoszonych do projektu rozwiązań funkcjonalych rynku mocy

Krzywa zapotrzebowania na moc