Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi, której przedmiotem jest zaktualizowanie opracowania pt. Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii.

Oferty można składać w terminie do 21 października 2016 r. Na wykonanie analizy jej autor będzie mieć czas najpóźniej do 15 grudnia 2016 r.

Więcej na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa energii