Dnia 5 czerwca br. podczas I Kongresu Kogeneracji Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował o trwających pracach nad strategią ciepłownictwa, która ma stać się dokumentem wykonawczym dla Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040). Termin przygotowania tego dokumentu zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Według informacji podanych na stronie Ministerstwa Energii działania te mają duże znaczenie dla budowy nowych jednostek kogeneracji i rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Przyczynią się one nie tylko do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, ale i w znaczący sposób wpłyną zarówno na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych.

Więcej