Ministerstwo Energii 14 listopada br. przekazało do konsultacji projekt planu działania, którego celem jest realizacja obowiązku udostępniania uczestnikom rynku transgranicznych zdolności przesyłowych na poziomie nie niższym niż 70 proc.

Plan działania został przygotowany dla profilu synchronicznego, czyli połączeń transgranicznych z Czechami, Niemcami i Słowacją oraz dla połączenia asynchronicznego ze Szwecja. Natomiast nie ma on zastosowania dla połączenia Polska – Litwa w przypadku którego, ze względu na zobowiązania międzynarodowe, cel 70 proc. ma być realizowany od początku stycznia 2020 roku.

Projekt Planu działania składa się z:

  • dokumentu głównego – projektu Planu działania;
  • załącznika 1 – Metodyki wyznaczania trajektorii liniowych;
  • załącznika 2 – Zestawienia trajektorii liniowych.

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres plan.działania@me.gov.pl.

Więcej na cire.pl

Komunikat Ministerstwa Energii