Kierownictwo Ministerstwa Klimatu oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej, w tym Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w dniu 11 września 2020 r. podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji prac na rzecz zwiększenia roli fotowoltaiki w energetyce polskiej. Strony wyraziły wolę stworzenia porozumienia sektorowego ze wszystkimi podmiotami, które zaangażują się w budowę polskiego łańcucha wartości w branży PV.

Więcej