W ministerstwie rolnictwa podpisany został list intencyjny w sprawie budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwolą na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. Podpisany list dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w Polsce.

„Dzięki realizacji nowych inwestycji zdecydowanie poprawi się efektywność ekonomiczna spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Służyć to będzie także wzrostowi konkurencyjności naszego rolnictwa i przyczyni się do osiągania celów klimatycznych” – zaznacza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Wiceminister Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas podkreślił z kolei, że to ważny projekt nie tylko dla rolnictwa, ale dla całej gospodarki. „Zagospodarowany zostaje obszar energii, który dotychczas „leżał odłogiem”, a szacuje się, że potencjał substratów z polskiego rolnictwa pozwoli na wytwarzania ok. 7 mld m3 biogazu tj. jednej trzeciej zapotrzebowania krajowego, szacuje się, iż wartość programu, to co najmniej pół miliarda złotych, a czas zwrotu inwestycji to 4-5 lat.

„Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu, to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii” – dodaje Prezes ORLEN Południe Marcin Rej.

Więcej informacji