Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym informuje o metodach kontaktu w obecnej sytuacji:

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy oraz pracowników Urzędu, do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki. Oznacza to, że nie jest możliwy osobisty kontakt z pracownikami URE, a wszystkie sprawy prosimy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie.

Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów i optymalizacji czasu trwania postępowań prowadzonych przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o:

  • Przesyłanie do Urzędu wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielanych Urzędowi odpowiedzi również w formie elektronicznej (format „.pdf”, a dla tabel format „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących),
  • W miarę możliwości korzystanie z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

Komunikat URE