W dniu 15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny.

Środki, którymi będzie zarządzał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu dotychczas znajdowały się w budżetowej rezerwie celowej. Dotychczas była to wyłącznie rezerwa celowa, teraz dodatkowo – środki przekazywane przez operatorów elektroenergetycznego systemu przesyłowego w wysokości 0,1% kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

Projekt wprowadza:

  • nowe możliwości wykorzystywania tych środków finansowych,
  • rozszerzenie katalogu działań i rodzajów paliw niskoemisyjnych, które mogą być objęte mechanizmami wsparcia,
  • poszerzenie źródeł finansowania instrumentów wsparcia.

Fundusz zostanie powołany z dniem 1 stycznia 2017 r., natomiast finansowanie zostanie uruchomione w roku 2018. Stworzenie Funduszu jest jednym z elementów wdrażania planu w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych.

Uwagi można zgłaszać do 29 września 2016 r. na adres: alicja.pawlowska@me.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych