Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.

Procedowany projekt rozporządzenia zastąpi rozporządzenie Ministra Energii z 9 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają szczegółowe kwestie dotyczące certyfikacji instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie instalowania odnawialnych źródeł energii, takich jak: kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne.

Uwagi do projektu rozporządzenia będą przyjmowane przez Ministerstwo Energii do 13 maja 2019 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.