Zgodnie z informacją przekazaną przez Towarową Giełdę Energii do 29 maja można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej, 6 już edycji Konkursu dla mediów Platynowe Megawaty. W Konkursie zostaną nagrodzone publikacje na temat rynku energii elektrycznej, gazu i odnawialnych źródeł energii, które ukazały się w mediach w 2019 roku.

Patronat Honorowy nad 6. edycją Konkursu objęli: Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami Konkursu zostały: TAURON Polska Energia S.A., GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKN Orlen S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz TRMEW Obrót S.A.

Do Konkursu mogą być zgłaszane publikacje na temat rynku energii elektrycznej, gazu oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce, które ukazały się w mediach od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Materiały mogą zgłaszać dziennikarze, którzy są autorami publikacji oraz kolegia redakcyjne z szeroko rozumianych mediów: prasy, stacji telewizyjnych, radiowych oraz profesjonalnych redakcji internetowych. Dodatkowo publikacje do Konkursu zgłaszane są również przez Członków Kapituły oraz Członków TGE.

Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą przedstawiciele Partnerów i Patronów wydarzenia, oceni zgłoszone materiały pod kątem m.in.: wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej czy walorów publicystyczno-edukacyjnych.  

Komunikat TGE